U skladu sa Odlukom Skupštine opštine Topola objavljenom u Službenom glasniku SO Topola broj 18. od 21. decembra 2010. godine određuju se cene zakupa prostora – štandova u vreme trajanja privredno turističke manifestacije Oplenačka berba 2011. godine:

- za obavljanje trgovinske, ugostiteljske i druge delatnosti u dane privredno turističke manifestacije Oplenačka berba cena zakupa prostora

– štanda utvrđuje se u dnevnom iznosu po m2.
U vreme trajanja Oplenačke berbe izdavaće se prostor površine 3 m2 po ceni od 900 dinara/m2/dnevno. Što znači da će cena zakupa za tri dana iznositi:  8.100 dinara


- za proizvođače grožđa, jabuka, krušaka i slatkog vina cena zakupa za tri dana iznosi  80% od gore navedene, što znači:  6.480 dinara
cena zakupa za postavljanje šatri i roštilja: 450 dinara/m2.


Језик / Language