Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности.


Преузмите документ - 


Напомена:


Закуп простора за манифестацију можете извршити преко Туристичке организације - од 21. септембра 2015.


Језик / Language

Остале информације

 

Тренутно нема расположивих информација.