Jавнa набавкa услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме, услуге рекламе и оглашавања манифестације ,,Опленачка берба 2015.г.,, са услугом музичких и сценских програма и извршном продукцијом за спровођење манифестације.

 

27.08.2015

Обавештење о закљученом уговору 

12.08.2015

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

11.08.2015

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

--

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Језик / Language