Poziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku, usluge iznajmljivanja opreme za sprovodjenje manifestacije ,,Oplenacka berba 2013.,, i vatrometa

 

Raspoloživi dokumenti:


Poziv


 

Konkursna dokumentacija

Језик / Language