Дечији маскембал – Увод у званично отварање Опленачке бербе

Дечији маскембал – Увод у званично отварање Опленачке бербе

2017
Већ традиционално, почев од Предшколске установе, Винском улицом, до Винског трга продефиловао је маскембал малишана. Дечији маскембал представља и увод у званично отварање Опленачке бербе. Испред зграде Општине, клинце и клинцезе поздравио је председник општине Драган Живановић. [SLGF id=718]
Прочитај више
Нове цене закупа

Нове цене закупа

2017
На основу члана 20. ст. 1. тачка 4. и члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/2014 - др. закон), Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС” број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин.изн., 125/14 – усклађени дин.изн., 95/15-усклађени дин.изн. и 83/16), Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС” број 80/02, 84/02 – испр., 23/03 – испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – испр., 93/12, 47/13, 108/13, 64/14 и 105/14), Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 11/08 и 6/13), Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 12/08 и 16/2016), Одлуке о одређивању…
Прочитај више
ФЛАЈЕР

ФЛАЈЕР

2017
54. Опленачка берба Топола и Сабор изворног народног стваралаштва 6. 7. и 8. октобар 2017 СЛИЧНИ ЧЛАНЦИ [grid_plus name="ОПЛЕНАЧКА БЕРБА 2017"]
Прочитај више