ФЛАЈЕР

54. Опленачка берба Топола и Сабор изворног народног стваралаштва 6. 7. и 8. октобар 2017


СЛИЧНИ ЧЛАНЦИ

Нове цене закупа
На основу члана 20. ст. 1. тачка 4. и члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/2014 – др. закон), Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС” број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин.изн., 125/14 – усклађени дин.изн., 95/15-усклађени дин.изн. и 83/16), Закона о […]
ФЛАЈЕР
54. Опленачка берба Топола и Сабор изворног народног стваралаштва 6. 7. и 8. октобар 2017 СЛИЧНИ ЧЛАНЦИ